Aktuálně z arboreta Sofronka


Pozor! O prázdninách bude omezený provoz! Od 1. do 10. července bude z důvodu dovolených arboretum zavřeno!
 

 

 

Akce pro veřejnost plánované na rok 2017
 

Místní kolo soutěže YPEF (pro ZŠ a SŠ)
26. ledna 2017

Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku
18. března 2017

Den lesa na Sofronce (pro ZŠ a pro veřejnost)
18. května 2017    (Den fascinace rostlinami)

Výstavka hub (+ Mykologický kroužek Plzeň)
26. – 27. května 2017

MDD ve spolupráci s OŽP MMP (vybrané MŠ)
červen 2017

Víkend otevřených zahrad
10. – 11. června 2017

Arboretum Sofronka:  Včelí dny (odborné přednášky v součinnosti s Českým svazem včelařů).
Výstava fotografií pod širým nebem (je v jednání).

Luftova zahrada: komentované prohlídky s kulturním programem.

Vodní zahrada na Rybárně: komentované prohlídky s RNDr. Chocholouškovou.

Příměstský tábor pro děti zaměstnanců SVSMP
konec srpna 2017 (je v jednání)

Den lesa na Sofronce (pro ZŠ a pro veřejnost)
21. září 2017

Výstavka hub
22. – 23. září 2017

Komentovaná prohlídka „Vodní zahrada na Rybárně“  
22. září 2017

 Úsek LZVH, Arboretum Sofronka


 

Zpráva o místním kole soutěže YPEF v Plzni

Dne 26. ledna 2017 proběhlo v Plzni pod patronací Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně druhé kolo mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests). Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.

I tento ročník místního kola soutěže YPEF proběhl na tzv. Rybárně, v budově vedení plzeňských městských lesů na hrázi Boleveckého rybníka. Soutěžní klání zahájil vedoucí Arboreta Sofronka v Plzni Ing. Jan Kaňák, Ph.D.. V kategorii „mladší žáci“ se zúčastnilo 7 tříčlenných družstev, v kategorii „starší žáci“ 4 tříčlenná družstva. Soutěžící, stejně jako loni, absolvovali teoretickou část ve formě testu a praktickou část, tzv. poznávačku – rozpoznávání různých druhů přírodnin, hub, rostlin, apod..

V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z 9. B, 2. ZŠ v Plzni, Schwarzova ul. ve složení Barbora Svitáková, Zuzana Baranová a Zuzana Švormová pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Kočalkové. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo ze 2. A, Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech ve složení Kristýna Mikulová, Tereza Sládková a Lenka Radová pod vedením RNDr. Tomáše Görnera, Ph.D.. Vítězové obou kategorií obdrželi z rukou organizátorů diplom a knihu o Arboretu Sofronka, vydanou k 60. výročí založení arboreta, a postupují do regionálního kola soutěže, které se uskuteční na jaře ve Střední lesnické škole ve Žluticích.

Lucie Kaňáková, LZVH, Arboretum Sofronka
(Další informace o soutěži na webových stránkách www.ypef.cz. )

 

 


 


 


 

Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2016

 Pravidelných programů lesní pedagogiky pro mateřské a základní školy v arboretu se v r. 2016 zúčastnilo více než 1.500 dětí. Mimo tyto programy byly ve spolupráci s dalšími organizacemi během roku pořádány i „větší“ akce pro veřejnost.

 Začátek jara byl v okolí boleveckých rybníků věnován jako každoročně především rodinám s dětmi. Procházka kolem boleveckých rybníků s názvem „Vítání jara aneb Z Rybárny na Sofronku“ se uskutečnila dne 19. 3. 2016. Trasa začínala na hrázi Boleveckého rybníka na „Rybárně“, kde měli zaměstnanci SVSMP pro děti a dospělé připraven kvíz z oblasti přírody, dále se pokračovalo přes sádky u Košináře, na Senecký rybník ke skautům a cíl trasy byl opět v Arboretu Sofronka. Tady byl připraven oheň, kde si malí i velcí opékali, co se dalo. Přestože bylo v Plzni a okolí v tomto termínu více akcí, zúčastnilo se na 300 zájemců.

 V rámci „Týdne lesů 2016“ proběhl v arboretu 12. 5. 2016 „Den lesa na Sofronce“, tentokrát na téma „Obnova lesa“. Na této akci se spolu se Správou veřejného statku města Plzně, Úsekem lesů, zeleně a vodního hospodářství podílí Lesy ČR, krajské ředitelství v Plzni, plzeňská pobočka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje a Myslivecké sdružení Bolevec. Dopoledne patřilo dětem prvního stupně  plzeňských základních škol, pro které byl uvedenými organizacemi připraven na šesti stanovištích program, týkající se nejen obnovy lesa, ale i dalších lesnických a mysliveckých činností.

Odpolední program byl odlišný od předešlých ročníků a dával možnost široké veřejnosti dozvědět se vše o hospodaření v plzeňských městských lesích i rybnících. Komentovaná procházka pro veřejnost městskými lesy v okolí boleveckých rybníků začala u hlavního vchodu do arboreta, ale tentokrát arboretum zůstalo stranou. Společně jsme prošli zajímavé lesnické úseky boleveckého polesí a na otázky odpovídali odborní pracovníci Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně.

 Koncem května uspořádal Mykologický kroužek Plzeň opět ve spolupráci s LZVH SVSMP „Výstavku hub“ s mykologickou poradnou. Přestože bylo na Plzeňsku v měsíci květnu minimální množství srážek, což se podepsalo na počtu nalezených a vystavených druhů hub, podařilo se jich „najít“ 41 druhů. Tento nepříznivý stav jsme alespoň vyrovnali zajímavým nápadem Jitky Vernerové. Ta připravila zejména pro dětské návštěvníky dostatek plastelíny a nechala zapojit jejich fantazii při modelování hub. Své výtvory pak děti umisťovaly do mechu v „lesní zahrádce“. Nápad se setkal s velkým nadšením, viz foto. Celou akci oživili členové Záchranné stanice živočichů Rokycany ukázkami práce s živými dravci.

 

V pátek 2. 6. 2016 uspořádal Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně spolu se zaměstnanci arboreta „Den dětí na Sofronce“. Pohádková cesta v dolní i horní části arboreta bavila děti z plzeňských mateřských školek. Na několika stanovištích je vítaly pohádkové bytosti a děti s nimi plnily úkoly z oblasti přírody a ekologie.

 Druhý víkend v červnu (11. a 12. 6.) se konala v Arboretu Sofronka celorepubliková akce „Víkend otevřených zahrad“. Arboretum bylo zpřístupněno veřejnosti po oba dny od 9:00 hod. do 18:00 hod. Velkému zájmu veřejnosti se těšily komentované prohlídky nejen v dolní, ale i horní části arboreta, která je jinak pro veřejnost nepřístupná a je určená k výuce lesní pedagogiky.

V rámci „Víkendu otevřených zahrad“ proběhly ve spolupráci se ZO Českého svazu včelařů  Plzeň „Včelí dny na Sofronce“. Čtvrtek a pátek (9. a 10. 6.) dopoledne byl připraven program pro mateřské a základní školy, odpoledne pak pro družiny a skauty. Po prohlídce naučné stezky o včelách, proskleného klátu (úl v dutině stromu), včelího domku na apiterapii, proskleného školního úlku a dalších včelařských atrakcí si děti měly možnost opéct na ohni špekáčky, pečivo nebo stále více oblíbené marschmallow. O víkendu (11. a 12. 6.) se pak na několika místech arboreta uskutečnily, mimo exkurze naučnou stezkou o včelách, především odborné přednášky o včelách a včelaření pro včelaře i pro veřejnost.  Těchto víkendových akcí se zúčastnilo úctyhodných 1.700 návštěvníků.

 21. září 2016 bylo připomenuto 60. výročí založení Arboreta Sofronka slavnostním setkáním za účasti odborné lesnické veřejnosti. Byla odhalena busta zakladatele arboreta Karla Kaňáka (autor Bartoloměj Štěrba) jeho dlouholetým přítelem a kolegou Ing. Konstantinem Dimitrovským, CSc. a pokřtěna kniha, mapující celou historii tohoto objektu. Součástí tohoto setkání byla i prohlídka celého objektu.

 Pravidelně pořádaná podzimní výstavka hub s mykologickou poradnou byla v arboretu na programu 23. a 24. září 2016. Podařilo se nasbírat celkem 106 různých druhů hub, jedlých, nejedlých i jedovatých. Mimo mateřských škol a základních škol projevila zájem i široká veřejnost.

 Podzimní akce zakončil 5. října 2016 „Den lesa na Sofronce“, kterého se zúčastnilo 200 dětí plzeňských základních škol. Kromě klasického dopoledního programu v arboretu, určeného pro šest tříd prvního stupně ZŠ,  jsme zajišťovali pro další dvě třídy prohlídku Výukové zahrady s vodními prvky na hrázi Boleveckého rybníka. V odpoledních hodinách proběhly dvě komentované exkurze pro veřejnost, zaměřené na připomenutí 60. výročí založení arboreta. Návštěvníci si prohlédli nejen naučné stezky, ale i areál pro environmentální výchovu s prvky pro výuku lesní pedagogiky a zookoutek s dančí zvěří.

  

Lucie Kaňáková

Ing. Jan Kaňák, Ph.D.

SVSMP, úsek LZVH, Arboretum Sofronka

 

Návštěvní doba arboreta

je od 1.dubna do 31. října
každý pracovní den od 9,00 do 15,30.

Exkurze s výkladem pro všechny zájemce v období od 1. dubna do 31. října jsou každé první pondělí v měsíci od 14,00.

Exkurze s výkladem pro kolektivy mimo uvedenou dobu lze domluvit telefonicky na tel. 377 521 886.

Prázdninový provoz v arboretu může být vzhledem k dovoleným částečně omezen, tak bude lépe, když před návštěvou raději zavoláte a informujete se na aktuální otvírací hodiny!

Děkujeme za pochopení!

Telefonní čísla:
725349311
702152942


 


 

Návštěvní řád ARBORETA SOFRONKA

Návštěvní doba

1. Pro individuální návštěvníky a kolektivy nevyžadující komentovanou exkurzi je objekt v období od 1. dubna do 31. října přístupný každý pracovní den od 9:00 do 15:30 hodin.
Komentované exkurze budou probíhat pro všechny zájemce v období od 1. dubna do 31. října každé první pondělí v měsíci od 14,00 hodin.
Exkurze mimo uvedenou návštěvní dobu je možné dohodnout na telefonním čísle 377 521 886.

Vstupné

2. Vstup do areálu arboreta Sofronka je bezplatný.
3. Děti ve věku do 10 let mají vstup do areálu arboreta povolen pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

Obecná ustanovení

4. Vlastníkem objektu arboreta Sofronka je město Plzeň, správcem je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).
5. Posláním arboreta je mimo jiné poskytnout návštěvníkům prostor ke studiu ekologie, botaniky, dendrologie, ke klidové relaxaci a meditaci. Arboretum zároveň slouží k rozmnožování a prodeji okrasného sortimentu zde pěstovaných rostlin.
6. Jiné užívání areálu arboreta je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu vedení SVSMP.
7. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu pobytu v areálu arboreta chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, majetku arboreta i vůči ostatním návštěvníkům.
8. Oprávnění pracovníci SVSMP, opatření pracovním průkazem, mohou provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných pracovníků. Při neuposlechnutí těchto pokynů mohou být návštěvníci z objektu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.

Ochrana majetku, bezpečnost

9. V areálu arboreta je zakázáno jakkoliv poškozovat objekty, zeleň i jakýkoliv jiný majetek arboreta, zejména:
- trhat rostliny, šišky, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat
rostliny a ostatní přírodniny;
- sbírat semena, rostliny nebo jiné přírodniny;
- rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy;
- zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem;
- lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu
arboreta nebo je jinak poškozovat;
- odhazovat odpadky nebo jinak narušovat klid a pořádek.
10. SVSMP si vyhrazuje právo jakoukoliv část areálu arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních nebo klimatických důvodů, případně z důvodu ochrany přírody.
11. V celém areálu arboreta je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří pouze oficiální akce, pořádané SVSMP a vyhrazené ohniště v areálu, kde je možné založit oheň po souhlasu přítomného pracovníka SVSMP. Při jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm jsou návštěvníci povinni dodržovat maximální opatrnost a příslušné bezpečnostní předpisy. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni se řídit pokyny pracovníků SVSMP.
12. V celém areálu arboreta platí zákaz kouření.
13. V celém areálu arboreta platí zákaz konzumace alkoholu a užívání drog.
14. Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu arboreta pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu. Případný úrazu v průběhu prohlídky musí neprodleně nahlásit přítomnému pracovníkovi SVSMP!
15. Do prostoru arboreta je zakázáno vjíždět motorovými vozidly. Výjimku tvoří vozidla, odvážející nakoupené výpěstky.
16. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
17. V celém areálu arboreta je zakázán volný pohyb psů a jiných domácích zvířat.
18. SVSMP nezodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

Závěrečná ustanovení

Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci arboreta předat písemně pracovníkům arboreta, nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení SVSMP.


V Plzni, dne 1. června 2010 Ing. Milan Sterly, ředitel SVSMP